Verkennen, veranderen, volhouden

‘Zeg Lavina, ik ben eigenlijk wel enthousiast geworden, maar wat kan ik tijdens jouw coachingsgesprekken dan allemaal verwachten?’

Een logische vraag natuurlijk en daarom beantwoord ik die vraag graag! Tijdens de coachingsgesprekken zullen wij samen door drie fasen gaan, namelijk de verkenningsfase, de veranderingsfase, en het leren volhoudenfase.

De verkenningsfase:

We onderzoeken wat je wens of doel je op gaat leveren; wat kun je méér als je je doel of wens bereikt hebt? Wat gaat er precies veranderen voor je en waarom? We verkennen ook wat het halen van je wens of doel van je zal vragen, is de inspanning de moeite waard? Ik stel je de vragen, JIJ geeft zelf de antwoorden op die vragen…

De veranderingsfase:

Als we goed verkend hebben, dan hebben we niet alleen je doel(en) concreet gemaakt, maar ook de obstakels die je afhouden van je doel(en). Obstakels die kunnen voorkomen zijn angst, stress (verlies van overzicht en controle), pijn, verlies van wilskracht, vermoeidheid, problemen met slaap en focus, gebrek aan (zelf)vertrouwen, onvoldoende benutte sterke eigenschappen, onvoldoende benutting van je moreel kompas (wat vind je nou zelf eigenlijk belangrijk én leuk?), eenzaamheid, emotionele problemen of bijvoorbeeld het gebrek aan vaardigheden om vol te kunnen houden.

In de veranderingsfase gaan we ons vooral focussen op het leren herkennen van obstakels om vervolgens samen te kijken naar wat er mogelijk is om binnen jouw leven met deze obstakels om te kunnen gaan. Jij bepaalt wat je belangrijk én leuk vindt in jouw leven. Tevens bepaal jij hoe jij in het leven staat en hoe jij omgaat met wat er op je af komt in het leven.

Voor alle genoemde obstakels hebben we concrete, praktische opdrachten om mee te oefenen en om mee te werken.

Het leren volhoudenfase:

We kunnen er na een aantal coachingsgesprekken niet vanuit gaan dat jouw leven vanaf nu zonder obstakels zal gaan. Geen dag, week, of maand is hetzelfde, toch? Je zal misschien in de toekomst nog een keer (moeten) gaan wisselen van baan, je zult misschien (moeten) gaan verhuizen, er kan zomaar een (plotselinge) overlijden om de hoek komen kijken, je relatie wordt verbroken óf je begint juist (weer) aan een (nieuwe) relatie…

Hoe dan ook, er zullen ‘life-events’ voorkomen in jouw leven die ervoor kunnen zorgen dat je wilt opgeven. Daarom zal er binnen onze coachingsgesprekken ook veel ruimte zijn voor het kunnen inzetten van een ‘crisisplan’: je vangnet, je back-up plan op de mindere dagen, zodat je inspanning niet voor niets zijn geweest…

‘Lavina, ik heb toch nog een vraag!?’